k.ú.: 671681 - Olešná u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 939010
zahrada 34 33373
travní p. 96 364662
lesní poz 69 750009
vodní pl. nádrž umělá 1 445
vodní pl. tok přirozený 4 5868
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 33 18224
ostat.pl. jiná plocha 25 10661
ostat.pl. neplodná půda 27 14408
ostat.pl. ostat.komunikace 40 35455
ostat.pl. silnice 1 17905
Celkem KN 428 2190203
Par. KMD 428 2190203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 32
LV 50
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 05:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.