k.ú.: 671673 - Leština u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 876859
zahrada 24 24846
travní p. 89 394649
lesní poz 45 454897
vodní pl. nádrž umělá 3 7313
vodní pl. tok přirozený 6 903
vodní pl. tok umělý 2 1083
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 21 15116
ostat.pl. jiná plocha 26 14041
ostat.pl. manipulační pl. 5 7132
ostat.pl. neplodná půda 16 9089
ostat.pl. ostat.komunikace 20 33093
ostat.pl. silnice 1 8194
Celkem KN 336 1847373
Par. KMD 336 1847373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 20
LV 41
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.