k.ú.: 671673 - Leština u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 876859
zahrada 24 24777
travní p. 89 394649
lesní poz 45 454897
vodní pl. nádrž umělá 3 7313
vodní pl. tok přirozený 6 903
vodní pl. tok umělý 2 1083
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 22 15185
ostat.pl. jiná plocha 26 14041
ostat.pl. manipulační pl. 5 7132
ostat.pl. neplodná půda 16 9089
ostat.pl. ostat.komunikace 20 33093
ostat.pl. silnice 1 8194
Celkem KN 337 1847373
Par. KMD 337 1847373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 21
LV 40
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 04:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička