k.ú.: 671665 - Kozlov u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 2011791
zahrada 55 56179
travní p. 126 227790
lesní poz 107 899128
vodní pl. nádrž umělá 3 586
vodní pl. tok přirozený 1 1654
vodní pl. tok umělý 1 61
vodní pl. zamokřená pl. 1 234
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 66 39876
ostat.pl. jiná plocha 39 26838
ostat.pl. manipulační pl. 6 17077
ostat.pl. neplodná půda 44 21174
ostat.pl. ostat.komunikace 62 69345
ostat.pl. silnice 3 19129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 396
ostat.pl. zeleň 1 381
Celkem KN 867 3391733
Par. KMD 867 3391733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 65
LV 74
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 13:00

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.