k.ú.: 671657 - Pěčkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1311312
travní p. 63 757823
lesní poz les(ne hospodář) 30 234640
lesní poz 7 21521
vodní pl. tok umělý 5 10608
zast. pl. zbořeniště 4 2498
zast. pl. 9 2368
ostat.pl. jiná plocha 8 13207
ostat.pl. manipulační pl. 1 1870
ostat.pl. neplodná půda 96 186799
ostat.pl. ostat.komunikace 17 29393
ostat.pl. silnice 2 13674
ostat.pl. zeleň 1 737
Celkem KN 277 2586450
Par. KMD 277 2586450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 9
LV 23
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 26.09.2020 18:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička