k.ú.: 671606 - Kozlany u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550108 - Kozlany NUTS5 CZ0646550108
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 575 5499703
zahrada 182 127789
ovoc. sad 1 6199
travní p. 12 16797
lesní poz 11 766352
vodní pl. nádrž umělá 5 27870
vodní pl. tok přirozený 19 38197
vodní pl. tok umělý 2 6254
vodní pl. zamokřená pl. 1 5304
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. zbořeniště 5 1465
zast. pl. 245 120432
ostat.pl. dráha 1 918
ostat.pl. jiná plocha 106 408822
ostat.pl. manipulační pl. 47 73265
ostat.pl. neplodná půda 6 17176
ostat.pl. ostat.komunikace 124 270468
ostat.pl. pohřeb. 1 152
ostat.pl. silnice 9 88732
ostat.pl. skládka 3 120716
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 487
ostat.pl. zeleň 4 16597
Celkem KN 1361 7613933
Par. DKM 756 6435779
Par. KMD 605 1178154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 232
LV 289
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2016
DKM-KPÚ 20.05.2005 1:2880 20.05.2005 *) zavedení KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.08.2016 28.02.1824 1:2880, na části k.ú. - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.05.2005 zavedení KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 26.09.2020 01:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička