k.ú.: 671584 - Lazec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1108680
zahrada 227 111257
travní p. skleník-pařeniš. 1 23
travní p. 238 241664
lesní poz 17 37536
vodní pl. nádrž umělá 8 10498
vodní pl. tok přirozený 130 44447
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
zast. pl. společný dvůr 2 117
zast. pl. zbořeniště 2 1657
zast. pl. 440 45196
ostat.pl. jiná plocha 72 53281
ostat.pl. manipulační pl. 69 19325
ostat.pl. neplodná půda 65 64471
ostat.pl. ostat.komunikace 123 52018
ostat.pl. silnice 61 36185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 6402
Celkem KN 1807 1832759
Par. DKM 1807 1832759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 38
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 129
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 35
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 6
Celkem BUD 394
LV 509
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2000
ZMVM 1:1000 01.01.1990 15.11.2000 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 07:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.