k.ú.: 671576 - Kozičín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 702284
zahrada 142 96806
ovoc. sad 1 30
travní p. 231 608935
lesní poz 9 13192
vodní pl. nádrž umělá 2 435
vodní pl. tok umělý 33 9606
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. 146 35221
ostat.pl. jiná plocha 28 21069
ostat.pl. manipulační pl. 32 40528
ostat.pl. neplodná půda 23 5103
ostat.pl. ostat.komunikace 88 32999
ostat.pl. silnice 39 21888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 7873
ostat.pl. zeleň 1 367
Celkem KN 988 1596355
Par. DKM 988 1596355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 244
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
ZMVM 1:1000 01.01.1990 16.12.2002 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.07.2019 05:58

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.