k.ú.: 671550 - Milčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556734 - Myslív NUTS5 CZ0322556734
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 1399989
zahrada 81 58503
ovoc. sad 4 8816
travní p. 193 880293
lesní poz les s budovou 2 874
lesní poz 283 866526
vodní pl. nádrž přírodní 2 1314
vodní pl. nádrž umělá 8 2461
vodní pl. rybník 2 671763
vodní pl. tok umělý 2 11064
vodní pl. zamokřená pl. 1 2882
zast. pl. společný dvůr 2 100
zast. pl. 102 41224
ostat.pl. dráha 1 12277
ostat.pl. jiná plocha 33 63120
ostat.pl. manipulační pl. 14 26156
ostat.pl. neplodná půda 52 92765
ostat.pl. ostat.komunikace 77 96939
ostat.pl. silnice 8 32597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8811
ostat.pl. zeleň 7 443
Celkem KN 1129 4278917
Par. DKM 593 3245385
Par. KMD 536 1033532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 88
LV 155
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010 intravilán
DKM-KPÚ 27.04.2005 1:1000 24.05.2005 *) extravilán
KM-D 1:2000 28.09.2000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1837 28.09.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.