k.ú.: 671541 - Kovčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578177 - Kovčín NUTS5 CZ0322578177
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 1602078
zahrada 57 61240
ovoc. sad 3 10061
travní p. 184 511089
lesní poz 149 1202989
vodní pl. nádrž umělá 2 530
vodní pl. rybník 3 1074270
vodní pl. tok přirozený 1 5392
vodní pl. tok umělý 3 324
vodní pl. zamokřená pl. 1 2066
zast. pl. společný dvůr 1 69
zast. pl. zbořeniště 1 50
zast. pl. 78 38980
ostat.pl. dráha 4 59388
ostat.pl. jiná plocha 40 68252
ostat.pl. manipulační pl. 14 18245
ostat.pl. neplodná půda 54 100453
ostat.pl. ostat.komunikace 47 39835
ostat.pl. silnice 9 21450
ostat.pl. zeleň 5 650
Celkem KN 1025 4817411
Par. KMD 1025 4817411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 77
LV 132
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2017
KM-D 1:2000 09.05.2000 14.08.2017
S-SK GS 1:2880 1837 09.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.