k.ú.: 671533 - Vystrkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540536 - Kozárovice NUTS5 CZ020B540536
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 56756
zahrada 6 4694
travní p. 59 93305
lesní poz les s budovou 17 2954
lesní poz les(ne hospodář) 1 271
lesní poz ostat.komunikace 50 26385
lesní poz 407 5047585
vodní pl. nádrž umělá 3 16409
vodní pl. tok přirozený 5 1400749
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. zbořeniště 7 3559
zast. pl. 15 9592
ostat.pl. jiná plocha 7 2702
ostat.pl. neplodná půda 15 6713
ostat.pl. ostat.komunikace 80 57780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3576
Celkem KN 689 6733095
Par. KMD 689 6733095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 30
LV 15
spoluvlastník 18

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2009
S-SK GS 1:2880 1900 26.03.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.08.2019 23:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.