k.ú.: 671461 - Hrbokov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571202 - Bojanov NUTS5 CZ0531571202
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 428941
zahrada 67 33918
travní p. 169 500581
lesní poz 27 4235936
vodní pl. nádrž umělá 2 3345
vodní pl. tok přirozený 1 327
zast. pl. 48 20028
ostat.pl. jiná plocha 8 2113
ostat.pl. manipulační pl. 29 11502
ostat.pl. neplodná půda 1 1903
ostat.pl. ostat.komunikace 39 52867
ostat.pl. silnice 3 31388
Celkem KN 516 5322849
Par. KMD 516 5322849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 78
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 14:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.