k.ú.: 671428 - Vepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549517 - Kovářov NUTS5 CZ0314549517
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 1349541
zahrada 55 45639
travní p. 198 659481
lesní poz 87 412844
vodní pl. nádrž přírodní 3 2719
vodní pl. nádrž umělá 2 740
vodní pl. rybník 7 135818
vodní pl. tok umělý 9 3753
vodní pl. zamokřená pl. 2 5972
zast. pl. společný dvůr 2 504
zast. pl. zbořeniště 2 1674
zast. pl. 57 36993
ostat.pl. dobývací prost. 2 10492
ostat.pl. jiná plocha 14 23211
ostat.pl. manipulační pl. 18 17601
ostat.pl. neplodná půda 118 74281
ostat.pl. ostat.komunikace 48 39868
ostat.pl. silnice 5 23541
Celkem KN 972 2844672
Par. KMD 972 2844672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 54
LV 83
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1830 28.03.2013 ,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička