k.ú.: 671355 - Kovansko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537039 - Bobnice NUTS5 CZ0208537039
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 262
orná půda 303 2199126
zahrada 129 88203
ovoc. sad 3 9466
travní p. 6 12754
vodní pl. nádrž umělá 1 1075
vodní pl. tok přirozený 3 35257
vodní pl. tok umělý 38 32560
zast. pl. 148 86473
ostat.pl. jiná plocha 20 9551
ostat.pl. neplodná půda 1 563
ostat.pl. ostat.komunikace 67 44148
ostat.pl. silnice 8 24011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3405
Celkem KN 729 2546854
Par. KMD 729 2546854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 147
LV 194
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2010
S-SK GS 1824 12.04.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.05.2019 21:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.