k.ú.: 671355 - Kovansko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537039 - Bobnice NUTS5 CZ0208537039
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 262
orná půda 304 2199126
zahrada 129 88585
ovoc. sad 3 9466
travní p. 6 12754
vodní pl. nádrž umělá 1 1075
vodní pl. tok přirozený 3 35257
vodní pl. tok umělý 38 32560
zast. pl. 151 86567
ostat.pl. jiná plocha 20 9075
ostat.pl. neplodná půda 1 563
ostat.pl. ostat.komunikace 67 44034
ostat.pl. silnice 8 24011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3405
Celkem KN 733 2546740
Par. KMD 733 2546740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 150
LV 194
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2010
S-SK GS 1824 12.04.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.09.2020 08:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.