k.ú.: 671355 - Kovansko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537039 - Bobnice NUTS5 CZ0208537039
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 262
orná půda 303 2199126
zahrada 129 88706
ovoc. sad 3 9466
travní p. 6 12754
vodní pl. nádrž umělá 1 1075
vodní pl. tok přirozený 3 35257
vodní pl. tok umělý 38 32560
zast. pl. 149 86506
ostat.pl. jiná plocha 19 9015
ostat.pl. neplodná půda 1 563
ostat.pl. ostat.komunikace 67 44034
ostat.pl. silnice 8 24011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3405
Celkem KN 729 2546740
Par. KMD 729 2546740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 148
LV 194
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2010
S-SK GS 1824 12.04.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.