k.ú.: 671347 - Kovanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537373 - Kovanice NUTS5 CZ0208537373
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1024 3351277
zahrada 164 110362
ovoc. sad 3 18039
travní p. 32 66905
lesní poz 78 224456
vodní pl. nádrž umělá 4 10867
vodní pl. tok přirozený 26 97782
vodní pl. tok umělý 224 58658
zast. pl. zbořeniště 4 1022
zast. pl. 316 112958
ostat.pl. jiná plocha 72 41470
ostat.pl. manipulační pl. 51 45775
ostat.pl. neplodná půda 8 19300
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2225
ostat.pl. ostat.komunikace 176 70453
ostat.pl. pohřeb. 3 4194
ostat.pl. silnice 10 30482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 18455
ostat.pl. zeleň 3 2335
Celkem KN 2217 4287015
Par. KMD 2217 4287015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 193
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 4
Celkem BUD 309
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 18
LV 397
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1842 30.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 15:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.