k.ú.: 671339 - Chvalovice u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537373 - Kovanice NUTS5 CZ0208537373
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 855 3101311
zahrada 99 54151
travní p. 41 88596
lesní poz 18 77824
vodní pl. nádrž umělá 4 4003
vodní pl. tok přirozený 3 66524
vodní pl. tok umělý 246 59530
zast. pl. zbořeniště 4 1131
zast. pl. 142 77296
ostat.pl. jiná plocha 49 54035
ostat.pl. manipulační pl. 20 39926
ostat.pl. neplodná půda 5 3613
ostat.pl. ostat.komunikace 148 83490
ostat.pl. silnice 13 72572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1047
Celkem KN 1650 3785049
Par. KMD 1650 3785049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. rod.dům 3
rozestav. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 142
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 4
LV 250
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK GS 1842 31.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 16:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.