k.ú.: 671282 - Kovalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583227 - Kovalovice NUTS5 CZ0643583227
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 952 3692226
zahrada 322 262740
ovoc. sad 111 347790
travní p. 42 35148
lesní poz 2 2638
vodní pl. nádrž umělá 3 4457
vodní pl. tok přirozený 2 6152
vodní pl. zamokřená pl. 5 1302
zast. pl. společný dvůr 4 790
zast. pl. zbořeniště 15 3824
zast. pl. 325 120446
ostat.pl. dálnice 1 2273
ostat.pl. jiná plocha 62 14091
ostat.pl. manipulační pl. 27 30745
ostat.pl. neplodná půda 7 4766
ostat.pl. ostat.komunikace 215 108844
ostat.pl. silnice 39 69005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4606
ostat.pl. zeleň 3 1570
Celkem KN 2140 4713413
Par. DKM 2140 4713413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 315
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 533
spoluvlastník 710

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2013
THM-G 1:2000 15.02.1973 15.05.2013
THM-V 1:2000 15.02.1973 15.05.2013 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.09.2020 06:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička