k.ú.: 671266 - Kouty u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534943 - Kouty NUTS5 CZ0208534943
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 4793158
zahrada 131 85264
travní p. 11 7896
lesní poz 2 27126
vodní pl. nádrž přírodní 2 1246
vodní pl. nádrž umělá 2 1622
vodní pl. tok přirozený 6 52092
vodní pl. tok umělý 4 8362
vodní pl. zamokřená pl. 1 1012
zast. pl. společný dvůr 2 3632
zast. pl. zbořeniště 1 628
zast. pl. 188 98645
ostat.pl. jiná plocha 22 107309
ostat.pl. manipulační pl. 6 44324
ostat.pl. neplodná půda 56 141009
ostat.pl. ostat.komunikace 64 131895
ostat.pl. pohřeb. 1 2368
ostat.pl. silnice 8 71738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7015
ostat.pl. zeleň 15 7313
Celkem KN 796 5593654
Par. DKM 796 5593654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 187
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 269
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.09.2019 intravilán
DKM-KPÚ 27.01.2018 1:1000 29.01.2018 *)
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 16.09.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.09.2020 15:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička