k.ú.: 671266 - Kouty u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534943 - Kouty NUTS5 CZ0208534943
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 4804019
zahrada 126 72667
travní p. 11 7896
lesní poz 2 27126
vodní pl. nádrž přírodní 2 1246
vodní pl. nádrž umělá 2 1751
vodní pl. tok přirozený 6 52092
vodní pl. tok umělý 6 8735
vodní pl. zamokřená pl. 1 1012
zast. pl. společný dvůr 3 3117
zast. pl. zbořeniště 1 544
zast. pl. 186 96617
ostat.pl. dráha 1 59
ostat.pl. jiná plocha 31 109351
ostat.pl. manipulační pl. 7 44309
ostat.pl. neplodná půda 56 141009
ostat.pl. ostat.komunikace 70 131124
ostat.pl. pohřeb. 1 2368
ostat.pl. silnice 8 74555
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6823
ostat.pl. zeleň 6 5378
Celkem KN 826 5591798
Par. DKM 429 5310400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. rod.dům 1
rozestav. 3
Celkem BUD 185
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 269
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.01.2018 1:1000 29.01.2018 *)
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 19:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.