k.ú.: 671207 - Koupě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 529681 - Koupě NUTS5 CZ020B529681
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 3698738
zahrada 138 80110
ovoc. sad 7 32169
travní p. 434 1035249
lesní poz 53 1843823
vodní pl. nádrž umělá 12 272057
vodní pl. tok umělý 61 17087
vodní pl. zamokřená pl. 5 4478
zast. pl. společný dvůr 4 517
zast. pl. zbořeniště 4 908
zast. pl. 110 63412
ostat.pl. dobývací prost. 2 14010
ostat.pl. dráha 2 17685
ostat.pl. jiná plocha 51 57011
ostat.pl. manipulační pl. 10 5939
ostat.pl. neplodná půda 87 116327
ostat.pl. ostat.komunikace 69 78815
ostat.pl. pohřeb. 1 55
ostat.pl. silnice 3 29507
ostat.pl. zeleň 3 539
Celkem KN 1629 7368436
Par. KMD 1629 7368436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 109
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 159
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2007
S-SK GS 1:2880 1830 10.10.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.