k.ú.: 671185 - Nedvězí u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576395 - Kounov NUTS5 CZ0524576395
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 950950
zahrada 51 46564
travní p. 384 994469
lesní poz 206 976562
vodní pl. nádrž přírodní 2 282
vodní pl. tok přirozený 6 5557
zast. pl. společný dvůr 2 1773
zast. pl. zbořeniště 6 949
zast. pl. 83 43505
ostat.pl. jiná plocha 32 13332
ostat.pl. manipulační pl. 3 7653
ostat.pl. neplodná půda 57 22889
ostat.pl. ostat.komunikace 125 83567
ostat.pl. silnice 3 30000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1139
ostat.pl. zeleň 4 1365
Celkem KN 1069 3180556
Par. DKM 1 548
Par. KMD 1068 3180008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 79
LV 120
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2015 1:1000 24.03.2015 *)
KMD 1:1000 31.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 31.10.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 18:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička