k.ú.: 671142 - Kounice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537357 - Kounice NUTS5 CZ0208537357
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1588 8398389
zahrada 432 305702
ovoc. sad 127 464078
travní p. 65 184587
lesní poz 48 377274
vodní pl. nádrž umělá 13 24724
vodní pl. rybník 3 21605
vodní pl. tok přirozený 29 45688
vodní pl. tok umělý 25 14681
vodní pl. zamokřená pl. 1 4696
zast. pl. zbořeniště 11 3821
zast. pl. 672 263838
ostat.pl. dálnice 2 5401
ostat.pl. jiná plocha 280 356345
ostat.pl. manipulační pl. 26 70485
ostat.pl. neplodná půda 86 347233
ostat.pl. ostat.komunikace 182 275970
ostat.pl. pohřeb. 1 2302
ostat.pl. silnice 11 95521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22354
ostat.pl. zeleň 1 1207
Celkem KN 3611 11285901
Par. KMD 3611 11285901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 523
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 6
vod.dílo odkališ. 4
Celkem BUD 666
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 44
LV 962
spoluvlastník 1455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 23:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.