k.ú.: 671134 - Koubalova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 925714
zahrada 36 23253
ovoc. sad 1 4145
travní p. 159 497181
lesní poz 132 427757
vodní pl. nádrž umělá 3 1481
vodní pl. tok přirozený 1 3741
vodní pl. tok umělý 7 2347
vodní pl. zamokřená pl. 9 14566
zast. pl. zbořeniště 1 322
zast. pl. 37 20094
ostat.pl. jiná plocha 33 32375
ostat.pl. manipulační pl. 4 7423
ostat.pl. neplodná půda 189 128100
ostat.pl. ostat.komunikace 48 35927
ostat.pl. silnice 2 11357
Celkem KN 797 2135783
Par. KMD 797 2135783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 36
LV 71
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 20:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.