k.ú.: 671118 - Záluží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540633 - Kotovice NUTS5 CZ0324540633
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 5184673
zahrada 69 52858
travní p. 23 233231
lesní poz 3 113508
vodní pl. nádrž umělá 6 55785
vodní pl. tok přirozený 7 18245
vodní pl. tok umělý 5 8517
vodní pl. zamokřená pl. 2 3934
zast. pl. zbořeniště 1 4
zast. pl. 90 60587
ostat.pl. jiná plocha 41 30700
ostat.pl. neplodná půda 42 87575
ostat.pl. ostat.komunikace 57 83331
ostat.pl. silnice 8 47632
ostat.pl. zeleň 2 212
Celkem KN 438 5980792
EN 1 705
PK 644 2594388
GP 393 3191642
Celkem ZE 1038 5786735
Par. DKM 218 337421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 85
LV 103
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.08.2016
ZMVM 1:2000 01.10.1987
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 00:50

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.