k.ú.: 671061 - Kotlasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595870 - Kotlasy NUTS5 CZ0635595870
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 2095254
zahrada 83 30957
travní p. 371 695606
lesní poz 188 1220285
vodní pl. nádrž umělá 29 95380
vodní pl. rybník 13 39591
vodní pl. tok přirozený 6 12344
vodní pl. tok umělý 1 107
zast. pl. zbořeniště 4 724
zast. pl. 97 42606
ostat.pl. jiná plocha 64 28373
ostat.pl. manipulační pl. 20 13922
ostat.pl. neplodná půda 44 26604
ostat.pl. ostat.komunikace 70 59830
ostat.pl. silnice 44 28600
ostat.pl. zeleň 2 5810
Celkem KN 1459 4395993
Par. DKM 58 140622
Par. KMD 1401 4255371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 95
LV 125
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 25.09.2020 06:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička