k.ú.: 671061 - Kotlasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595870 - Kotlasy NUTS5 CZ0635595870
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 2095258
zahrada 84 31193
travní p. 381 699825
lesní poz 181 1219718
vodní pl. nádrž umělá 29 95380
vodní pl. rybník 13 39591
vodní pl. tok přirozený 5 11707
vodní pl. tok umělý 2 1021
zast. pl. zbořeniště 4 724
zast. pl. 96 42575
ostat.pl. jiná plocha 74 33800
ostat.pl. manipulační pl. 20 13922
ostat.pl. neplodná půda 41 24844
ostat.pl. ostat.komunikace 72 57989
ostat.pl. silnice 44 28243
Celkem KN 1469 4395790
Par. KMD 1469 4395790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 94
LV 124
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.06.2020 19:04

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.