k.ú.: 671045 - Kotenčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513555 - Kotenčice NUTS5 CZ020B513555
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1605066
zahrada 119 120974
travní p. 96 254786
vodní pl. nádrž umělá 2 2307
vodní pl. rybník 3 191982
vodní pl. tok přirozený 10 5054
vodní pl. tok umělý 2 407
zast. pl. zbořeniště 2 331
zast. pl. 102 50673
ostat.pl. jiná plocha 22 16721
ostat.pl. manipulační pl. 5 6854
ostat.pl. neplodná půda 21 16563
ostat.pl. ostat.komunikace 47 44410
ostat.pl. silnice 3 25416
ostat.pl. zeleň 2 2041
Celkem KN 621 2343585
Par. KMD 621 2343585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 100
LV 169
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.09.2020 22:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.