k.ú.: 671045 - Kotenčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513555 - Kotenčice NUTS5 CZ020B513555
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1605066
zahrada 118 121019
travní p. 94 254786
vodní pl. nádrž umělá 2 2307
vodní pl. rybník 3 191982
vodní pl. tok přirozený 10 5054
vodní pl. tok umělý 2 407
zast. pl. společný dvůr 1 1904
zast. pl. zbořeniště 2 331
zast. pl. 99 48299
ostat.pl. jiná plocha 21 16879
ostat.pl. manipulační pl. 5 6854
ostat.pl. neplodná půda 22 16690
ostat.pl. ostat.komunikace 52 44997
ostat.pl. silnice 3 25416
ostat.pl. zeleň 1 1594
Celkem KN 626 2343585
Par. KMD 626 2343585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 95
LV 171
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2019 18:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.