k.ú.: 671045 - Kotenčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513555 - Kotenčice NUTS5 CZ020B513555
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1605066
zahrada 118 121010
travní p. 94 254786
vodní pl. nádrž umělá 2 2307
vodní pl. rybník 3 191982
vodní pl. tok přirozený 10 5054
vodní pl. tok umělý 2 407
zast. pl. zbořeniště 2 331
zast. pl. 101 50475
ostat.pl. jiná plocha 22 16883
ostat.pl. manipulační pl. 5 6854
ostat.pl. neplodná půda 21 16563
ostat.pl. ostat.komunikace 47 44410
ostat.pl. silnice 3 25416
ostat.pl. zeleň 2 2041
Celkem KN 617 2343585
Par. KMD 617 2343585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 169
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:09

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.