k.ú.: 670936 - Košťálov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577235 - Košťálov NUTS5 CZ0514577235
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 2506010
zahrada 206 185145
travní p. 987 2514617
lesní poz 353 2638154
vodní pl. nádrž přírodní 7 2016
vodní pl. nádrž umělá 8 9246
vodní pl. tok přirozený 62 90703
vodní pl. zamokřená pl. 5 382
zast. pl. společný dvůr 3 1743
zast. pl. zbořeniště 22 5919
zast. pl. 564 144604
ostat.pl. dobývací prost. 7 361470
ostat.pl. dráha 16 151250
ostat.pl. jiná plocha 64 145782
ostat.pl. manipulační pl. 166 179089
ostat.pl. neplodná půda 170 79302
ostat.pl. ostat.komunikace 338 261300
ostat.pl. pohřeb. 2 2415
ostat.pl. silnice 59 89055
ostat.pl. skládka 11 132496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20331
ostat.pl. zeleň 15 15408
Celkem KN 3450 9536437
Par. DKM 1747 1864405
Par. KMD 1703 7672032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 548
byt.z. byt 18
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 26
LV 610
spoluvlastník 974

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
DKM 1:1000 02.12.2013
S-SK GS 1:2880 1948 02.12.2013 Na části.
Ins. A 1:2000 30.12.1948 02.12.2013 Od 1948, část od 1949. Na části Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1824 30.12.1948 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 30.09.2020 05:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička