k.ú.: 670880 - Košíky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592307 - Košíky NUTS5 CZ0722592307
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 851413
vinice 1 257
zahrada 251 189264
ovoc. sad 2 39588
travní p. 611 1332020
lesní poz 176 7396047
vodní pl. tok přirozený 11 25224
vodní pl. zamokřená pl. 1 86
zast. pl. zbořeniště 26 5128
zast. pl. 269 79738
ostat.pl. jiná plocha 65 38009
ostat.pl. manipulační pl. 10 8646
ostat.pl. neplodná půda 28 20337
ostat.pl. ostat.komunikace 129 108110
ostat.pl. silnice 20 52481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2512
Celkem KN 1952 10148860
Par. KMD 1952 10148860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 264
LV 415
spoluvlastník 874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 09:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.