k.ú.: 670871 - Tuchom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537349 - Košík NUTS5 CZ0208537349
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1081036
zahrada 94 77938
ovoc. sad 28 69985
travní p. 36 122176
lesní poz 79 5780186
vodní pl. nádrž umělá 2 296
vodní pl. rybník 1 4693
vodní pl. tok umělý 36 7837
vodní pl. zamokřená pl. 2 7731
zast. pl. společný dvůr 5 541
zast. pl. zbořeniště 2 86
zast. pl. 81 40531
ostat.pl. jiná plocha 45 81237
ostat.pl. manipulační pl. 6 8943
ostat.pl. neplodná půda 24 9102
ostat.pl. ostat.komunikace 77 97667
ostat.pl. silnice 11 79624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4354
Celkem KN 747 7473963
Par. DKM 1 3674
Par. KMD 746 7470289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 81
LV 134
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 14:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.