k.ú.: 670871 - Tuchom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537349 - Košík NUTS5 CZ0208537349
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1081036
zahrada 94 77938
ovoc. sad 28 69985
travní p. 36 122176
lesní poz 79 5776347
vodní pl. nádrž umělá 4 6573
vodní pl. rybník 1 4693
vodní pl. tok umělý 35 5855
vodní pl. zamokřená pl. 2 6326
zast. pl. společný dvůr 5 541
zast. pl. zbořeniště 2 86
zast. pl. 83 41480
ostat.pl. jiná plocha 45 81237
ostat.pl. manipulační pl. 6 8943
ostat.pl. neplodná půda 24 9102
ostat.pl. ostat.komunikace 78 97667
ostat.pl. silnice 11 79624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4354
Celkem KN 751 7473963
Par. DKM 1 3674
Par. KMD 750 7470289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 83
LV 134
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.09.2020 06:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička