k.ú.: 670863 - Sovolusky u Košíku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537349 - Košík NUTS5 CZ0208537349
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 325344
zahrada 28 35963
ovoc. sad 23 82127
travní p. 86 341717
lesní poz 24 609430
vodní pl. rybník 2 8510
vodní pl. tok přirozený 16 4338
vodní pl. tok umělý 7 2451
zast. pl. zbořeniště 1 521
zast. pl. 32 15833
ostat.pl. jiná plocha 10 10486
ostat.pl. manipulační pl. 2 727
ostat.pl. neplodná půda 10 5091
ostat.pl. ostat.komunikace 16 21191
ostat.pl. silnice 6 27708
Celkem KN 309 1491437
Par. DKM 21 71155
Par. KMD 288 1420282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 32
LV 48
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.04.2016 1:1000 28.04.2016 *)
KMD 1:1000 19.11.2014
S-SK GS 1:2880 1824 19.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.