k.ú.: 670855 - Seletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534757 - Seletice NUTS5 CZ0208534757
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1449920
zahrada 224 167359
ovoc. sad 11 31415
travní p. 73 777738
lesní poz ostat.komunikace 1 1015
lesní poz 103 8148055
vodní pl. rybník 3 26176
vodní pl. tok přirozený 6 3665
vodní pl. tok umělý 21 31850
vodní pl. zamokřená pl. 1 11741
zast. pl. společný dvůr 7 824
zast. pl. zbořeniště 6 483
zast. pl. 226 90189
ostat.pl. jiná plocha 71 193208
ostat.pl. manipulační pl. 14 44706
ostat.pl. neplodná půda 4 1975
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 208
ostat.pl. ostat.komunikace 90 321887
ostat.pl. pohřeb. 1 2514
ostat.pl. silnice 23 67239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10306
ostat.pl. zeleň 3 2142
Celkem KN 996 11384615
PK 4 19897
Celkem ZE 4 19897
Par. DKM 445 11013233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 26
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 224
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 257
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.04.2016 1:1000 28.04.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 23:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.