k.ú.: 670855 - Seletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534757 - Seletice NUTS5 CZ0208534757
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1452112
zahrada 225 166904
ovoc. sad 11 31415
travní p. 72 776578
lesní poz ostat.komunikace 1 1015
lesní poz 103 8146280
vodní pl. nádrž umělá 1 623
vodní pl. rybník 3 26176
vodní pl. tok přirozený 6 3665
vodní pl. tok umělý 21 31850
vodní pl. zamokřená pl. 1 11741
zast. pl. společný dvůr 7 824
zast. pl. zbořeniště 6 483
zast. pl. 229 88420
ostat.pl. jiná plocha 79 197715
ostat.pl. manipulační pl. 13 44127
ostat.pl. neplodná půda 4 1975
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 208
ostat.pl. ostat.komunikace 90 320303
ostat.pl. pohřeb. 1 2514
ostat.pl. silnice 23 67239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10306
ostat.pl. zeleň 3 2142
Celkem KN 1009 11384615
PK 4 19897
Celkem ZE 4 19897
Par. DKM 450 11012550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 25
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 227
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 255
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.04.2016 1:1000 28.04.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 07:01

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.