k.ú.: 670821 - Doubravany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537349 - Košík NUTS5 CZ0208537349
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 224 2594845
zahrada 71 68736
ovoc. sad 5 33693
travní p. 15 80913
vodní pl. nádrž umělá 1 407
vodní pl. rybník 10 33343
vodní pl. tok umělý 16 40183
zast. pl. zbořeniště 5 1903
zast. pl. 93 62736
ostat.pl. jiná plocha 55 115354
ostat.pl. manipulační pl. 10 33229
ostat.pl. ostat.komunikace 36 104898
ostat.pl. silnice 6 39923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5649
ostat.pl. zeleň 33 27196
Celkem KN 581 3243008
Par. DKM 581 3243008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 91
LV 152
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2018
DKM-KPÚ 01.07.2016 1:1000 01.07.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1824 09.04.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.08.2019 15:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.