k.ú.: 670707 - Košařiska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507458 - Košařiska NUTS5 CZ0802507458
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 153760
zahrada 146 90305
travní p. 813 1692196
lesní poz ostat.komunikace 1 2690
lesní poz 256 14231167
vodní pl. tok přirozený 28 43798
zast. pl. společný dvůr 4 2386
zast. pl. zbořeniště 19 1694
zast. pl. 365 47861
ostat.pl. jiná plocha 48 21285
ostat.pl. manipulační pl. 3 1235
ostat.pl. neplodná půda 410 759301
ostat.pl. ostat.komunikace 122 121995
ostat.pl. pohřeb. 2 2033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5130
ostat.pl. zeleň 1 2453
Celkem KN 2294 17179289
Par. KMD 2294 17179289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 110
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 123
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 80
Celkem BUD 351
LV 416
spoluvlastník 826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.12.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 05.06.2020 14:53

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.