k.ú.: 670707 - Košařiska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507458 - Košařiska NUTS5 CZ0802507458
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 153760
zahrada 146 90308
travní p. 802 1696692
lesní poz ostat.komunikace 1 2690
lesní poz 255 14210432
vodní pl. tok přirozený 28 43798
zast. pl. společný dvůr 4 2386
zast. pl. zbořeniště 20 1719
zast. pl. 364 47797
ostat.pl. jiná plocha 49 21310
ostat.pl. manipulační pl. 3 1235
ostat.pl. neplodná půda 406 777715
ostat.pl. ostat.komunikace 119 121848
ostat.pl. pohřeb. 2 2033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5130
ostat.pl. zeleň 1 2453
Celkem KN 2276 17181306
Par. KMD 2276 17181306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 110
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 123
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 80
Celkem BUD 350
LV 417
spoluvlastník 821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.12.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.