k.ú.: 670634 - Lány u Kostomlat nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537331 - Kostomlaty nad Labem NUTS5 CZ0208537331
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 3036371
zahrada 100 71456
ovoc. sad 1 2746
travní p. 164 168550
lesní poz 11 12164
vodní pl. nádrž umělá 4 236
vodní pl. tok přirozený 81 16688
vodní pl. tok umělý 96 32679
vodní pl. zamokřená pl. 1 7744
zast. pl. zbořeniště 2 460
zast. pl. 142 83527
ostat.pl. dráha 5 18508
ostat.pl. jiná plocha 38 24237
ostat.pl. manipulační pl. 3 14990
ostat.pl. neplodná půda 8 7946
ostat.pl. ostat.komunikace 162 59349
ostat.pl. silnice 29 23285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3594
Celkem KN 1326 3584530
PK 2 34412
GP 2 12669
Celkem ZE 4 47081
Par. KMD 1326 3584530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 99
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 140
LV 209
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2011
THM-V 1:2000 31.10.1972 19.12.2011 31.10.1972
S-SK GS 1824 30.10.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 05:06

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.