k.ú.: 670634 - Lány u Kostomlat nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537331 - Kostomlaty nad Labem NUTS5 CZ0208537331
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 3036550
zahrada 99 71551
ovoc. sad 1 2746
travní p. 164 168840
lesní poz 11 12164
vodní pl. nádrž umělá 4 236
vodní pl. tok přirozený 81 16688
vodní pl. tok umělý 96 32679
vodní pl. zamokřená pl. 1 7744
zast. pl. zbořeniště 2 460
zast. pl. 137 83263
ostat.pl. dráha 5 18508
ostat.pl. jiná plocha 37 24227
ostat.pl. manipulační pl. 3 14990
ostat.pl. neplodná půda 8 7946
ostat.pl. ostat.komunikace 162 59349
ostat.pl. silnice 29 23285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3594
Celkem KN 1317 3584820
PK 2 34412
GP 2 12669
Celkem ZE 4 47081
Par. KMD 1317 3584820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 63
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 134
LV 213
spoluvlastník 368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2011
THM-V 1:2000 31.10.1972 19.12.2011 31.10.1972
S-SK GS 1824 30.10.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.08.2019 13:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.