k.ú.: 670626 - Kostomlaty nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537331 - Kostomlaty nad Labem NUTS5 CZ0208537331
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1035 5207615
zahrada 461 279776
ovoc. sad 3 17833
travní p. 184 332029
lesní poz 212 967568
vodní pl. nádrž umělá 6 11836
vodní pl. tok přirozený 45 214086
vodní pl. tok umělý 154 95472
vodní pl. zamokřená pl. 13 7343
zast. pl. společný dvůr 3 92
zast. pl. 645 258006
ostat.pl. dráha 28 111091
ostat.pl. jiná plocha 212 141768
ostat.pl. manipulační pl. 57 93819
ostat.pl. neplodná půda 50 36913
ostat.pl. ostat.komunikace 332 242908
ostat.pl. pohřeb. 1 4426
ostat.pl. silnice 95 77000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12385
ostat.pl. zeleň 21 3898
Celkem KN 3559 8115864
Par. KMD 3559 8115864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 350
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 4
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 637
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 4
Celkem JED 60
LV 790
spoluvlastník 1231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2017
THM-V 1:2000 31.10.1972 08.12.2017 31.10.1972
S-SK GS 1842 30.10.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.08.2019 02:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.