k.ú.: 670600 - Kostomlátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 529630 - Kostomlátky NUTS5 CZ0208529630
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 2908088
zahrada 119 74251
ovoc. sad 2 14592
travní p. 30 75706
lesní poz 11 43794
vodní pl. nádrž umělá 43 27134
vodní pl. tok přirozený 9 304975
vodní pl. tok umělý 3 6350
vodní pl. zamokřená pl. 6 4246
zast. pl. zbořeniště 8 582
zast. pl. 169 100438
ostat.pl. dobývací prost. 11 90554
ostat.pl. jiná plocha 56 51645
ostat.pl. manipulační pl. 24 36809
ostat.pl. neplodná půda 33 44199
ostat.pl. ostat.komunikace 65 35454
ostat.pl. silnice 124 64466
ostat.pl. zeleň 2 10346
Celkem KN 1209 3893629
Par. KMD 1209 3893629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 5
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 166
LV 269
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-G 1:2000 01.11.1974 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.