k.ú.: 670588 - Kostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584576 - Kostice NUTS5 CZ0644584576
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1127 10190557
vinice 223 292932
zahrada 521 263971
ovoc. sad 12 13966
travní p. 24 18619
lesní poz 5 32433
vodní pl. nádrž umělá 1 8222
vodní pl. rybník 4 100819
vodní pl. tok přirozený 8 40188
vodní pl. tok umělý 34 112366
vodní pl. zamokřená pl. 1 1184
zast. pl. společný dvůr 9 4051
zast. pl. zbořeniště 33 7493
zast. pl. 919 278095
ostat.pl. dobývací prost. 12 9634
ostat.pl. dráha 17 70272
ostat.pl. dálnice 98 245310
ostat.pl. jiná plocha 202 254104
ostat.pl. manipulační pl. 184 74162
ostat.pl. neplodná půda 14 8793
ostat.pl. ostat.komunikace 399 292740
ostat.pl. pohřeb. 1 6197
ostat.pl. silnice 10 68238
ostat.pl. skládka 10 21437
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 33559
ostat.pl. zeleň 2 1761
Celkem KN 3876 12451103
EN 41 191459
PK 2845 9881369
Celkem ZE 2886 10072828
Par. DKM 408 452798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 553
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 135
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
Celkem BUD 870
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1472
spoluvlastník 2207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.10.2018
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 01.10.2020 06:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička