k.ú.: 670545 - Kostelní Radouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 509108 - Kostelní Radouň NUTS5 CZ0313509108
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 2523132
zahrada 181 96966
ovoc. sad 1 4235
travní p. 386 1313763
lesní poz 140 1232366
vodní pl. nádrž umělá 2 3134
vodní pl. rybník 18 312739
vodní pl. tok přirozený 12 10478
vodní pl. tok umělý 92 25218
vodní pl. zamokřená pl. 11 14544
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 231 65510
ostat.pl. jiná plocha 66 27235
ostat.pl. manipulační pl. 41 41268
ostat.pl. neplodná půda 79 95595
ostat.pl. ostat.komunikace 149 105838
ostat.pl. pohřeb. 2 3936
ostat.pl. silnice 6 29555
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6217
ostat.pl. zeleň 11 2213
Celkem KN 1678 5914104
Par. KMD 1678 5914104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 228
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 270
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2016
S-SK GS 1:2880 1828 27.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 04:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička