k.ú.: 670529 - Kostelní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537314 - Kostelní Lhota NUTS5 CZ0208537314
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 5989480
zahrada skleník-pařeniš. 1 469
zahrada 348 196520
travní p. 23 55695
lesní poz 386 1425208
vodní pl. nádrž umělá 2 9910
vodní pl. tok přirozený 20 39188
vodní pl. tok umělý 50 78732
vodní pl. zamokřená pl. 4 10351
zast. pl. společný dvůr 7 3780
zast. pl. zbořeniště 5 4955
zast. pl. 466 234325
ostat.pl. dráha 5 24565
ostat.pl. dálnice 29 72548
ostat.pl. jiná plocha 109 69479
ostat.pl. manipulační pl. 25 87207
ostat.pl. neplodná půda 41 37680
ostat.pl. ostat.komunikace 180 181355
ostat.pl. pohřeb. 2 3424
ostat.pl. silnice 29 70739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7341
ostat.pl. zeleň 48 50417
Celkem KN 2094 8653368
PK 1287 6164033
Celkem ZE 1287 6164033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 239
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 23
Celkem BUD 457
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
Celkem JED 22
LV 685
spoluvlastník 1020

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.