k.ú.: 670529 - Kostelní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537314 - Kostelní Lhota NUTS5 CZ0208537314
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 5982708
zahrada skleník-pařeniš. 1 469
zahrada 357 201802
travní p. 23 55695
lesní poz 385 1424782
vodní pl. nádrž umělá 2 9910
vodní pl. tok přirozený 20 39188
vodní pl. tok umělý 50 78732
vodní pl. zamokřená pl. 4 10351
zast. pl. společný dvůr 6 3654
zast. pl. zbořeniště 4 4698
zast. pl. 490 236209
ostat.pl. dráha 5 24565
ostat.pl. dálnice 29 72548
ostat.pl. jiná plocha 116 70302
ostat.pl. manipulační pl. 25 87207
ostat.pl. neplodná půda 41 37680
ostat.pl. ostat.komunikace 179 181203
ostat.pl. pohřeb. 2 3424
ostat.pl. silnice 29 70739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7341
ostat.pl. zeleň 48 50417
Celkem KN 2132 8653624
PK 1287 6143944
Celkem ZE 1287 6143944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 349
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 23
Celkem BUD 482
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 7
Celkem JED 29
LV 694
spoluvlastník 1036

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 06:15

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.