k.ú.: 670511 - Kostelní Hlavno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 536130 - Kostelní Hlavno NUTS5 CZ0209536130
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 2896
orná půda 800 6065663
zahrada 176 121329
travní p. 10 6444
lesní poz 7 253151
vodní pl. nádrž přírodní 1 381
vodní pl. nádrž umělá 2 2965
vodní pl. tok přirozený 31 13167
zast. pl. zbořeniště 3 3896
zast. pl. 258 116058
ostat.pl. jiná plocha 33 13847
ostat.pl. manipulační pl. 16 30972
ostat.pl. neplodná půda 23 16074
ostat.pl. ostat.komunikace 94 101908
ostat.pl. pohřeb. 1 4093
ostat.pl. silnice 10 64871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14271
ostat.pl. zeleň 4 1242
Celkem KN 1479 6833228
Par. KMD 1479 6833228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 186
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 250
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 409
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 26.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 26.09.2020 01:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička