k.ú.: 670481 - Smrkovec u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1209114
zahrada 1 50
travní p. 104 1239544
lesní poz les(ne hospodář) 71 2424858
lesní poz 1 2123
vodní pl. nádrž umělá 2 1018
vodní pl. tok přirozený 19 2702
vodní pl. zamokřená pl. 4 1543
zast. pl. 1 727
ostat.pl. jiná plocha 21 194374
ostat.pl. manipulační pl. 1 154
ostat.pl. neplodná půda 63 319251
ostat.pl. ostat.komunikace 56 100719
ostat.pl. silnice 5 11387
Celkem KN 381 5507564
Par. KMD 381 5507564
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 1
LV 15
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2010
Ost. 1:5000 01.01.1979 26.02.2010 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.07.2019 23:14

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.