k.ú.: 670464 - Krásná Lípa u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 96220
travní p. 31 1266204
lesní poz les(ne hospodář) 67 4359865
lesní poz 1 29981
vodní pl. nádrž umělá 6 8568
vodní pl. tok přirozený 6 8054
zast. pl. zbořeniště 2 324
zast. pl. 2 511
ostat.pl. jiná plocha 9 21697
ostat.pl. manipulační pl. 6 19663
ostat.pl. neplodná půda 44 161768
ostat.pl. ostat.komunikace 39 96468
Celkem KN 218 6069323
Par. KMD 218 6069323
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 2
LV 14
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
Ost. 1:5000 01.01.1979 08.03.2010 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.