k.ú.: 670430 - Kostelní Bříza - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 35941
zahrada 29 37971
travní p. 65 1486325
lesní poz les(ne hospodář) 55 3146808
vodní pl. nádrž umělá 6 13066
vodní pl. tok přirozený 4 28400
vodní pl. zamokřená pl. 3 4486
zast. pl. 52 35145
ostat.pl. jiná plocha 23 33820
ostat.pl. manipulační pl. 17 37960
ostat.pl. neplodná půda 32 14577
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 650
ostat.pl. ostat.komunikace 44 74820
ostat.pl. pohřeb. 2 4461
ostat.pl. silnice 2 23742
ostat.pl. zeleň 7 20536
Celkem KN 343 4998708
Par. DKM 343 4998708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 48
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 58
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2012
Ost. 1:5000 01.01.1979 06.11.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1972 06.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.08.2019 18:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.