k.ú.: 670421 - Arnoltov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 12349
zahrada 19 15274
travní p. 82 2041237
lesní poz les(ne hospodář) 58 2491142
lesní poz 4 7718
vodní pl. tok přirozený 7 13394
vodní pl. tok umělý 2 3503
vodní pl. zamokřená pl. 2 5253
zast. pl. zbořeniště 1 11902
zast. pl. 31 10691
ostat.pl. jiná plocha 17 71630
ostat.pl. manipulační pl. 1 678
ostat.pl. neplodná půda 22 36652
ostat.pl. ostat.komunikace 27 46939
ostat.pl. pohřeb. 1 2056
ostat.pl. silnice 22 84273
ostat.pl. zeleň 10 6404
Celkem KN 308 4861095
Par. DKM 308 4861095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 30
LV 39
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.05.2013
Ost. 1:5000 01.01.1979 03.05.2013 fotomech. přev.
FÚO 1:2000 01.01.1972 03.05.2013
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 02.06.2020 19:07

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.