k.ú.: 670413 - Valtéřov u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 99475
zahrada 4 5077
travní p. 63 1421663
lesní poz les(ne hospodář) 31 3307823
lesní poz 11 648609
vodní pl. nádrž umělá 1 340
vodní pl. tok přirozený 1 9472
vodní pl. zamokřená pl. 1 17889
zast. pl. 10 3595
ostat.pl. jiná plocha 7 3814
ostat.pl. manipulační pl. 1 27
ostat.pl. neplodná půda 32 138014
ostat.pl. ostat.komunikace 22 43409
ostat.pl. silnice 7 35440
Celkem KN 201 5734647
Par. KMD 201 5734647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 10
LV 25
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2011
KM-D 1:2000 29.12.2000 12.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 01:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.