k.ú.: 670405 - Počátky u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 22521
zahrada 7 6454
travní p. školka 2 93543
travní p. 76 1468579
lesní poz les(ne hospodář) 8 4128673
lesní poz 23 1488769
vodní pl. nádrž umělá 1 301
vodní pl. tok umělý 7 7350
zast. pl. 44 11227
ostat.pl. jiná plocha 19 15916
ostat.pl. manipulační pl. 3 7242
ostat.pl. neplodná půda 21 99740
ostat.pl. ostat.komunikace 31 61524
ostat.pl. silnice 2 37354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2959
Celkem KN 253 7452152
Par. KMD 253 7452152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 43
LV 42
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2011
KM-D 1:2000 28.12.2001 05.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 28.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 06:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.