k.ú.: 670391 - Kostelní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2927
zahrada 8 6533
travní p. 103 1456317
lesní poz les(ne hospodář) 46 3304131
lesní poz 1 1336
vodní pl. nádrž umělá 2 2196
vodní pl. tok přirozený 5 8562
vodní pl. tok umělý 2 5810
vodní pl. zamokřená pl. 2 25413
zast. pl. zbořeniště 2 623
zast. pl. 37 11658
ostat.pl. jiná plocha 7 2195
ostat.pl. neplodná půda 39 110227
ostat.pl. ostat.komunikace 36 60618
ostat.pl. pohřeb. 1 2102
ostat.pl. silnice 4 37763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 578
ostat.pl. zeleň 1 4910
Celkem KN 298 5043899
Par. KMD 298 5043899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
Celkem BUD 36
LV 43
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
KM-D 1:2000 29.12.2000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 25.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička