k.ú.: 670375 - Čirá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 51 1206698
lesní poz les(ne hospodář) 25 2680370
lesní poz 2 6924
vodní pl. nádrž umělá 2 3155
vodní pl. tok umělý 1 1898
vodní pl. zamokřená pl. 1 9187
zast. pl. zbořeniště 1 351
zast. pl. 22 5584
ostat.pl. jiná plocha 22 26332
ostat.pl. manipulační pl. 3 32512
ostat.pl. neplodná půda 9 15410
ostat.pl. ostat.komunikace 12 24991
ostat.pl. silnice 6 43459
ostat.pl. zeleň 6 3321
Celkem KN 163 4060192
Par. KMD 163 4060192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 22
LV 12
spoluvlastník 15

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2013
KM-D 1:2000 28.12.2001 08.04.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 11:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.