k.ú.: 670367 - Černá u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 18719
travní p. 76 2063425
lesní poz les(ne hospodář) 52 4172376
lesní poz 2 80902
vodní pl. rybník 1 2007
vodní pl. tok přirozený 3 6787
vodní pl. tok umělý 2 4946
zast. pl. zbořeniště 1 420
zast. pl. 18 4037
ostat.pl. jiná plocha 20 29555
ostat.pl. manipulační pl. 1 270
ostat.pl. neplodná půda 30 70775
ostat.pl. ostat.komunikace 22 58197
ostat.pl. silnice 2 26606
Celkem KN 242 6539022
Par. KMD 242 6539022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 15
LV 29
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
KM-D 1:2000 29.12.2000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 29.09.2020 15:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička