k.ú.: 670359 - Kostelecké Horky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576387 - Kostelecké Horky NUTS5 CZ0524576387
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1672185
zahrada 124 104140
travní p. 436 900546
lesní poz ostat.komunikace 2 597
lesní poz 233 10169166
vodní pl. nádrž umělá 2 6859
vodní pl. rybník 5 58429
vodní pl. tok přirozený 49 6626
vodní pl. tok umělý 21 4358
zast. pl. společný dvůr 4 132
zast. pl. zbořeniště 5 2030
zast. pl. 96 46733
ostat.pl. jiná plocha 28 5688
ostat.pl. manipulační pl. 31 24795
ostat.pl. neplodná půda 44 31100
ostat.pl. ostat.komunikace 163 157479
ostat.pl. silnice 3 47596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2270
ostat.pl. zeleň 5 8746
Celkem KN 1590 13249475
Par. KMD 1590 13249475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 87
LV 162
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK GS 1:2880 1840 29.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička