k.ú.: 670316 - Kostelec u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586277 - Kostelec NUTS5 CZ0645586277
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1451 3553662
vinice 240 227277
zahrada 332 185909
ovoc. sad 13 72250
travní p. 67 112899
vodní pl. nádrž umělá 16 89954
vodní pl. tok umělý 45 26110
vodní pl. zamokřená pl. 1 2460
zast. pl. společný dvůr 58 9294
zast. pl. zbořeniště 9 1142
zast. pl. 474 144560
ostat.pl. jiná plocha 101 65482
ostat.pl. manipulační pl. 124 34216
ostat.pl. neplodná půda 93 111258
ostat.pl. ostat.komunikace 273 278673
ostat.pl. pohřeb. 2 11210
ostat.pl. silnice 43 78383
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11961
ostat.pl. zeleň 34 53000
Celkem KN 3385 5069700
Par. DKM 3385 5069700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 315
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 447
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 846
spoluvlastník 1164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
DKM 1:1000 01.09.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.08.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička