k.ú.: 670286 - Karlovice u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588610 - Kostelec u Holešova NUTS5 CZ0721588610
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 340871
zahrada 82 51989
ovoc. sad 1 2615
travní p. 12 26400
lesní poz 7 30427
vodní pl. nádrž umělá 1 861
zast. pl. zbořeniště 2 260
zast. pl. 69 17655
ostat.pl. jiná plocha 2 2213
ostat.pl. ostat.komunikace 13 21050
ostat.pl. silnice 1 2527
ostat.pl. zeleň 3 11058
Celkem KN 283 507926
Par. KMD 283 507926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 66
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 79
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 20:15

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.